Оценка на щети

ОЦЕНЕТЕ САМИ СЪСТОЯНИЕТО НА КУЛТУРИТЕ СИ

С помощта на съвременните технологии можем лесно да определим какви са пораженията в дадено поле всеки един момент. Можем лесно да локализираме зоната, в която има проблем.

А проблемите могат да бъдат от различно естество – поражения след градушка или друго бедствие, преовлажняване, засушаване, проблем с плевели, проблем с болести, неравномерно поникване на посева и т.н.

Добър пример за ползата от тази услуга е проблемът с неравномерното поникване на рапицата заради засушаване. В такъв момент, когато трябва да се вземе изключително важно решение дали да се остави даден посев, с риск от малък добив в края на сезона, или да се разоре и да се инвестира още веднъж в семена за пролетни култури, нашата услуга може да ви помогне. След направения полет и анализиране на събраната информация, вие ще можете да направите сами оценка на състоянието на блока.