Нитро Скаут

Точно като диетолог, ние контролираме торенето при житни култури и маслодайна рапица и го адаптираме към потенциала на всяка част от полето.

Как работим ?

Поръчайте полет и ще получите карта с препоръки в изключително кратки срокове.


Точното количество тор, подадено в точното време и на точното място – това е в основата на рентабилното земеделие.

Ползите за вас :

 1. Оптимизиране на торовите норми
  • Оптимизиране на разходите
  • Повишаване на добивите
  • Отношение към природата
 2. Наблюдавайте полетата си
  • Менажирате ефективно работните процеси
  • Проследете културите по време на вегетацията им и се убедете, че сте уловили някой нетипични проблеми ( болести, стрес и т.н. )
 3. Контролирате и подобрявате знанията си за полетата
  • Разбирате почвени/географски влияния върху културите
  • Определяне на специфични проблеми с по – голяма прецизност и  точност ( воден стрес и т.н.)

И не на последно място – спестяваме ви пари