Маслодайна рапица

Услугата “Нитро скаут” се прилага изключително успешна при отглеждането на маслодайна рапица в западна европа. Във Франция, която е световен лидер в отглеждането на тази култура, услугата се прилага успешно години наред.

И тук, както при житните култури, могат да бъдат извършени един или два полета над полето и на база събраните данни да се изготвят карти с препоръка за диференцирано азотно торене.

При маслодайната рапица технологията позволява да се направят два полета над полето – единият в края на есента, преди зимата. Вторият се прави в началото на пролетта, когато растенията излязат от зимният си покой.

ЕТО ПРИМЕР ЗА ГОТОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ :

ЕТО И ИЗХОДНИТЕ ДАННИ :

КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ Е СЛЕДНИЯТ :

Технологията е използвана от години във франция, най – големият производител на маслодайна рапица в света. Плюсовете й са открити от ocealia – френски кооператив от над 7200 фермера и имащ повече от 900 работника. От 2015 те използват услугата и при своите рапични полета. Извършват се по два полета – в началото и в края на зимата, като се измерва биомасата. Зимата на 2015 – 16 беше толкова студена, че не позволи на растенията да се развият. Спестяванията, направени от преоценка на нуждите от азот бяха много важни : +171€/ha допълнителна печалба за всички 627 полета, които бяха облетени.

< ПРЕПОРЪЧАНОТО ПРЕПОРЪЧАНО > ПРЕПОРЪЧАНО
СРЕДЕН ДОБИВ (Т/ХА) 3,24 3,73 3,51

СРЕДНО ПОВИШАВАНЕ НА ДОБИВА 0,49 Т/ХА И +152€/ha

ЕТО КАК СТОЯТ НЕЩАТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

  2014 2015 2016
СПЕСТЯВАНЕ ОТ АЗОТ

– 36 кг

+36 €

-17 кг

+17 €

-34 кг

+34 €

ПОВИШАВАНЕ НА ДОБИВА + 0,3 T/ha
(x28 €/ha)
+84 €
+ 0,13 T/ha
(x32,5 €/ha)
+42 €
+ 0,49 T/ha
(x31 €/ha)
+152 €
ЦЕНА НА 2 ПОЛЕТА -15 € -15 € -15 €
ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА + 105 €/ha + 44 €/ha + 171 €/ha

+320 €/HA ПЕЧАЛБА ЗА ТРИТЕ ГОДИНИ, СРЕДНА ПЕЧАЛБА +107 €/HA НА ГОДИНА

Използването на услугата винаги води до повишаване на печалбата – от 40€/ha до 170€/ha, в зависимост от климатичните условия.