За нас

Занимаваме се с аеромониторинг на земеделски култури в партньорство с най-добрите европейски компании в тази сфера. Чрез нашите услуги земеделските стопани интегрират иновативни решения, които ги правят по – успешни и конкурентни.

Компанията е създадена с основна цел да популяризира и налага методите за прецизно земеделие, идващи от Америка и Западна Европа. С помощта на безпилотни летателни апарати, т.н дронове, извършваме заснемане на посевите и в последствие анализираме и обработваме събраната информация. Благодарение на използваните върхови технологии се редуцира употребата на азотни торове, което води до едно устойчиво производство .

Ние сме млада и развиваща се компания. Нашите служители имат възможността да комуникират с водещи фигури  в българското земеделие, както и да са сред пионерите, внедряващи нови технологии. Инвестираме в своите служители, защото вярваме, че те са сърцето на всяка компания .