Житни култури

Услугата “Нитро скаут” може да се приложи за всички житни култури.

Може да бъдат направени един или два полета и на базата на събраните данни да се дадат препоръки за диференцирано азотно торене. Важно е да се отбележи, че услугата може да се прилага при всички сортове и хибриди пшеница.

При един полет нещата стоят по следния начин :

Извършване на облитането на полето( полета е преди второто или третото азотно торене)

Здравна оценка на културата и изготвяне на карти с препоръки за азотно торене

На базата на стойностите на тези два индекса се създават картите с препоръки за диференцирано азотно торене :

При simple или обикновените карти, препоръките са дадени за обособени зони върху полето.

При precise или детайлните карти, препоръките са дадени за за цялото поле. По този начин торачката ще използва тези файлове и във всеки един кв. метър се дозира необходимото количество тор.

Създадените файлове са съвместими с всички производители на техника и могат лесно и удобно да се използват в комбинация с техните продукти. Това улеснява много работата на полето.

Ако не разполагате с прецизна техника за торене, може да използвате услугата в комбинация с приложение за мобилен телефон, което ще ви дава информация във всеки един момент къде се намирате на полето :

Следва един пример от франция, направен при ocealia – кооператив с над 7200 фермера и над 900 служители. За 5 години са направени полети над 350 000 дка, на повече от 1300 различни блока.

Полетите обикновено се правят в началото на пролетта, от фенофаза братене до фенофаза вретенене. Благодарение на измерването на усвоеният азот и биомасата, се определя истинската нужда от азот в точният момент. Това дава възможност да се изготвят карти променливо нанасяне на азот с точност до см². Определянето на зоните в полето и прецизното измерване на развитието на културата, ни позволява да нанесем точната доза в точното време на точното място. Благодарение на тези препоръки фермерите могат да печелят повече пари, спестявайки от инвестиция в торове, както и да повишат добивите си.

Ето какво се получава при използването на нашата технология през 2016 година :

   ПРИ ПО – МАЛКО АЗОТ  С ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ  С ПОВЕЧЕ АЗОТ

СРЕДЕН ДОБИВ

С ПРОТЕИН НАД

11.5 ( КГ / ДКА )

 

 624  656  611

Средното повишаване на добива за 2016 година е 32 кг !

Информация за приноса на технологията през последните три години 

2014 2015 2016
Спестяване от азот +10 кг

-10 €

+7 кг

7 €

+13 кг

-13 €

Повишаване на 

добива

+0,75 Т/ha (×140€/T)

+105 €

+0,8 Т/ha (×150€/T)

+120 €

+0,32 Т/ha     (×125€/T)

+40 €

Цена на услугата  -10  -10  – 10 
Икономическа оценка +85 €/ha +103 €/ha +17 €/ha

Равносметката е : +205 €/ha повече за трите години и средно +69 €/ha на годишна база.

Видно, че дори и при най – лошата година, 2016, отново има повишаване на печалбата.

За да разберете повече за нашите услуги, моля свържете се с нас.